past 

 GIAI ĐOẠN 1: 

Một Cuộc thi vẽ, chủ đề MA

Ghost Drawing Contest
Poster là một
con ma nữ
ăn trầu do Phú vẽ
(IG: @hopo.ovo)
cogaiantrau.png
cuocthivema.png
baitho.png

• Tạo sân chơi cho cộng đồng minh hoạ Việt Nam    với một chủ đề mới lạ.

• Tìm kiếm và làm quen các nhân tố sáng tạo mới.

• Chọn lọc ra 44 tác phẩm chung cuộc từ hơn 110    bài vẽ tham dự.

• Initiate a creative playground for Vietnamese illustrators. 

• Discover and connect new creative talents.

• Finalize down to 44 illustrations from over 110 entries.

frame.png

Mọi người trong ngóng tiếp giai đoạn 2 của HÙ trong 'Tháng Cô Hồn'  nhá, bao gồm:

• Ấn phẩm sách artbook xịn xò lấy cảm hứng từ giấy vàng mã 

• Và một lớp học advance workshop về tách file in riso và vận hành máy in cho các nghệ sỹ thuộc Finalists của chúng ta.

THE FINALISTS:

We hope that you look forward to our 2nd stage of HU during the Vietnamese Ghost Month, which entails

• A zine artbook inspired by traditional joss paper

• And an advanced workshop on risograph for our Finalist artists.