GIAI ĐOẠN 3: 

ĐI ĐÊM CÓ NGÀY GẶP MA 

Triển lãm sắp đặt trong-bóng-đêm

YOUR LUCK WILL RUN OUT - Exhibition in the Dark

ANH06647.jpg

Đi Đêm Có Ngày Gặp Ma là giai đoạn cuối cùng thuộc dự án HÙ. Là thành quả biên tập, in ấn và sắp đặt sau hơn 2 tháng khởi động dự án, team Khô Mực hy vọng các bạn sẽ yêu thích triển lãm hôm nay như chúng tôi trong suốt quá trình thực hiện nó.

Your Luck Will Run Out is the final phase of HÙ Project. It is the fruit of editing, printing, and installing after 2 months of starting the project. We hope that you enjoy the exhibition, as much as we did creating them.

Press About Muc